Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kommunikálunk /azaz jó, ha tudod mit is jelent ez a már annyit hangoztatott fogalom/ Ha szétnézel a tágabb és szûkebb környezetedben (a társadalomban, ill. a családod- ban, baráti társaságban ) láthatod, hogy állandóan üzeneteket kapsz és küldesz. Szüle- tésünktõl fogva tudunk kommunikálni vagyis beszélni, érzelmeinket kifejezni, üzene- teket küldeni. Mit jelent ez a fogalom: kommunikáció? A kommunikáció szó jelentését sokan és sokféleképpen fogalmazták meg. Legáltalánosabb jelentésben: -közlés -beszélgetés (információ átvitele, üzenetátadás egyik helyrõl a másikig) -üzenetátadás A kommunikáció latin szó. Szótöve a "communis" vagyis közös jelentésben szere- pel. Ez azt jelenti, hogy azok, akik résztvesznek a kommunikációban valamiben közö- sek. Ez a közös dolog nem más mint az a jelrendszer ( a nyelv ), amit mind a ketten vagy éppen többen ismernek. Kik vesznek részt a kommunikációs folyamatban? Lehet két ember, akik beszélgetnek, de kommunikálhat ember és valamilyen intéz- mény, szervezet is (pl. iskolával,vállalattal ). Melyek az alkotóelemei? Nézzünk néhány fogalmat, igen gyakran találkozhatsz velük. Az adó, aki küldi az információt, aki pedig fogadja az a célszemély, a vevõ. Az üze- net a kommunikáció tárgya ( amirõl szó van ). Közege a csatorna. Ez lehet levegõ, telefon, írásbeli kommunikáció esetén papír, toll, internet. Kódolás az a folyamat amikor a továbbítandó üzenetet megfogalmazzuk, a dekódolás viszont azt jelenti, hogy a vevõ fel fogta, megértette az információt. A zaj minden olyan jel, amely a kommunikációs csatornában található( zavarhatja az információ-átadás folyamatát ) pl: túl gyors, vagy túl lassú az üzenet. Csatornái: Két ember kommunikációja mint láttuk gondolatok, érzelmek átadására irányul. Az üzenet tartalma mellett azonban nagyon fontos a hogyan kérdése, azaz milyen formá- ban juttatjuk érvényre mondanivalónkat.Alapvetõen kétféle rendszert különböztetünk meg ebbõl a szempontból: 1. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 2. NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ A verbális kommunikáció emberi nyelven való közlést jelent. A non-verbális ezek szerint nem az emberi nyelv, hanem a beszélgetést kísérõ jelek csoportja (pl: szemkontaktus, az arckifejezés, a testtartás...). Ezekrõl a késõbbiekben még szó lesz. Nézzük meg, hogy mit és hogyan tudunk kifejezni a non- verbális kommunikációnkkal! A NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Azok, akik munkájuk során emberekkel foglalkoznak, azok, akik érdeklõdnek ezen ér- dekes terület iránt, megismerhetik azokat a sajátos szabályszerûségeket, melyek a kom- munikációnak ezt a részét jellemzik. A múlt század kezdetén kezdték vizsgálni a nem-ver- bális jelrendszert, fõleg az érzelem kifejezõdés iránti kíváncsiság fejlõdött ki. Ezen keresz- tül jutott el a pszichológia, majd a nyelvészet ahhoz a felismeréshez, hogy a kézmoz dula- tokban, arckifejezésben mennyi érzelem megnyilvánulás van. Azaz két vagy több ember beszélgetése nem csupán az információk cseréjét jelenti, megfigyelhetõk azok az akarat- lan érzelem kifejezõdések, melyek a beszélgetõ partnerek egy- máshoz való viszonyára utalnak. Emellett lényeges szempont az is, hogy milyen testi, lelki állapotban van a beszél- getõtárs.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.